E-mail adres:
Wachtwoord:

Registreren | Wachtwoord vergetenUw zaak gratis inschrijven...
LOADING...

Algemene gebruiksvoorwaarden1. Wanneer in onderstaande tekst verwezen wordt naar "Afspraken Online" wordt de software aangeboden op het webadres http://www.afsprakenonline.be bedoeld, een dienst van Encover (Ondernemingsnummer 0843.600.387).

2. Afspraken Online is in geen geval verantwoordelijk voor storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

3. De verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van gemaakte afspraken kan in geen geval bij Afspraken Online gelegd worden.

4. Afspraken Online mag in geen geval gebruikt worden als hulpmiddel bij het aanbieden van illegale diensten of producten.

5. Afspraken Online kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van gemaakte afspraken.

6. Afspraken Online is een dienst bedoeld voor inwoners van de europese unie.

7. Indien u registreerde als gebruiker binnen het Afspraken Online systeem: Uw gegevens worden enkel gedeeld met de zaken waarmee u een afspraak maakte. In geen geval worden uw gegevens gedeeld met derden, tenzij Afspraken Online hiertoe wettelijk verplicht wordt.

8. Indien u registreerde als een zaak binnen het Afspraken Online systeem: Uw gegevens zijn zichtbaar voor alle gebruikers van het internet, met uitzondering van de extra gegevens die eventueel ingaf onder de paragraaf "Contactgegevens". Uw gegevens worden enkel beschikbaar gesteld binnen Afspraken Online en worden in geen geval gedeeld met derden, tenzij Afspraken Online hiertoe wettelijk verplicht wordt.

9. Indien u aanmeldde met Facebook behouden wij ons het recht uw naam, voornaam, email, stad en facebook-gebruikersid op te slaan in onze database om deze zo beschikbaar te kunnen stellen met de zaken waarmee u een afspraak maakte. Deze zaken krijgen in dit geval de melding "Facebookgebruiker" wanneer zij uw gegevens wensen te bekijken. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden, tenzij Afspraken Online hiertoe wettelijk verplicht wordt.

10. Afspraken Online kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden bij diefstal van eventuele gevoelige data.

11. Onze site kan gehost worden buiten de europese unie. Uw gegevens kunnen bijgevolg opgeslagen worden op een datadrager buiten de europese unie. U erkent en aanvaardt dit.

12. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden gewijzigd worden zonder dat Afspraken Online u hiervan verwittigd. U erkent en aanvaardt dit. Een hyperlink naar deze algemene voorwaarden is beschikbaar gesteld op de startpagina van Afspraken Online.

13. Afspraken Online kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene tijden van onbeschikbaarheid.

14. Door te registeren bij Afspraken Online, als zaak of als gebruiker, aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden.

15. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

16. Geen enkele afstand van een vordering op grond van niet-nakoming van deze voorwaarden geldt als een afstand van een andere vordering op grond van niet-nakoming, en een afstandsverklaring zal slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk gedaan en ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de partij die van het recht afstand doet.

17. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht dienen vorderingen die ontstaan ingevolge deze voorwaarden te worden ingesteld binnen twee jaar na de datum van het ontstaan van de oorzaak van die vordering.

18. U heeft niet het recht uw verplichtingen over te dragen aan een derde partij tenzij met onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Wij hebben het recht om onze rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een gelieerde onderneming of een derde partij. In dat geval stellen wij u hiervan op de hoogte.

19. U bent zelf verantwoordelijk voor het aankopen, huren en onderhouden van de vereiste telecommunicatie-infrastructuur en –verbindingen.

20. Afspraken Online is niet aansprakelijk voor uw schade in de ruimste zin, tenzij deze schade is veroorzaakt door onze eigen grove schuld of opzet, in welk geval onze maximale aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat u reeds heeft betaald onder de opdracht die aanleiding geeft tot de schade.

21. Afspraken Online kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorzien verlies van uw data.

22. Door aan te melden met behulp van uw Facebook-account aanvaardt u deze voorwaarden.

23. Afspraken Online maakt gebruik van Google Analytics en Google Maps, services die worden aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze services maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst), onderandere om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP‐adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website‐activiteit op te stellen voor website‐exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website‐activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP‐adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.